PROGRAM
ABSTRAKTY
REGISTRACE
UBYTOVÁNÍ

 


Aktuality

18. 10. 2018

Blíží se prodloužený termín 19. 10. 2018 pro zaslání abstraktů.

15. 10. 2018

Zarezervujte si ubytování co nejdříve. Poslední volné pokoje k dispozici.

12. 10. 2018

Termín pro zaslání abstraktů byl prodloužen do 19.10. 2018

10. 10. 2018

Odborný program byl zveřejněn

24. 09. 2018Důležité termíny

 Spuštění registrace on-line       10. 05. 2018
     
 Příjem abstrakt     10. 05. 2018
     
Termín pro včasnou registraci   07. 10. 2018
     
Uzávěrka příjmu abstrakt   12. 10. 2018 19. 10. 2018
     
Gastro dny 2018   29. 11. - 01. 12. 2018

 

Úvodní slovo

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás jménem organizátorů pozval k účasti na 15. vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnech organizovaných na tradičním místě a v tradičním termínu. Vždy je pozoruhodné, když iniciativa původně jedna z mnohých se ukáže mimořádně životaschopnou a žije nezávisle na svém tvůrci. V tomto případě jím byla docentka Jablonská, tehdejší předsedkyně tehdy ještě Československé gastroenterologické společnosti.  Šťastné místo, šťastný termín. Přirozenou povinností následovníků je, aby tento odkaz udržovali a dále rozvíjeli. Vycházíme z konceptu, který se snaží kombinovat tradici s implementací novinek. I pro tento rok zůstane zachováno tradiční a osvědčené schema s čtvrtečním postgraduálním kurzem, pátečním programem obsahujícím volná sdělení, kurz sester a symposia zaměřené na aktuální problematiku a sobotním monotematickým blokem. Vedle tradičních velkých témat, kterými jsou například nespecifické střevní záněty, endoskopie a screening kolorektálního karcinomu se v programu objeví témata méně frekventovaná jako chemoprevence, negastroenterologické medikamenty a méně obvyklé tumory. Zahraničními hosty budou prof. Luigi Ricciardiello (Bologna) a Florian Lordick (Lipsko), prezident Světového kongresu karcinomu žaludku konaného v následujícícm roce v Praze. Obzvláštněním by měla být přednáška Radkina Honzáka zaměřená na psychologickou stránku gastroenterologické problematiky. Účast hepatologů, chirurgů a onkologů, s jejichž obory se gastroenterologie prolíná, je samozřejmostí.

Těšíme se na setkání s Vámi!
Jménem organizátorů

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc