PROGRAM
ABSTRAKTY
REGISTRACE
UBYTOVÁNÍ

Novinky

10. 05. 2018 Podílejte se aktivní účastí na tradiční gastroenterologické akci v Karlových Varech a vložte ABSTRAKT pomocí on-line formuláře
10. 05. 2018 Byla spuštěna REGISTRACE
09. 05. 2018 Vyberte si z nabídky HOTELŮ připravené speciálně pro účastníky 15. vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dní
   

 

Důležité termíny

Spuštění registrace on-line 10. 05. 2018
Příjem abstrakt 10. 05. 2018
Termín pro včasnou registraci 07. 10. 2018
Gastro dny 2018 29. 11. - 01. 12. 2018

 

Úvodní slovo

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás jménem organizátorů pozval k účasti na 15. vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnech organizovaných na tradičním místě a v tradičním termínu. Vždy je pozoruhodné, když iniciativa původně jedna z mnohých se ukáže mimořádně životaschopnou a žije nezávisle na svém tvůrci. V tomto případě jím byla docentka Jablonská, tehdejší předsedkyně tehdy ještě Československé gastroenterologické společnosti.  Šťastné místo, šťastný termín. Přirozenou povinností následovníků je, aby tento odkaz udržovali a dále rozvíjeli. Vycházíme z konceptu, který se snaží kombinovat tradici s implementací novinek. I pro tento rok zůstane zachováno tradiční a osvědčené schema s čtvrtečním postgraduálním kurzem, pátečním programem obsahujícím volná sdělení, kurz sester a symposia zaměřené na aktuální problematiku a sobotním monotematickým blokem. Vedle tradičních velkých témat, kterými jsou například nespecifické střevní záněty, endoskopie a screening kolorektálního karcinomu se v programu objeví témata méně frekventovaná jako chemoprevence, negastroenterologické medikamenty a méně obvyklé tumory. Zahraničními hosty budou prof. Luigi Ricciardiello (Bologna) a Florian Lordick (Lipsko), prezident Světového kongresu karcinomu žaludku konaného v následujícícm roce v Praze. Obzvláštněním by měla být přednáška Radkina Honzáka zaměřená na psychologickou stránku gastroenterologické problematiky. Účast hepatologů, chirurgů a onkologů, s jejichž obory se gastroenterologie prolíná, je samozřejmostí.

Těšíme se na setkání s Vámi!
Jménem organizátorů

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc