PROGRAM
MOBILNÍ APLIKACE
REGISTRACE
UBYTOVÁNÍ

Firemní Sympozia

sympozia jsou seřazena podle data a času konání, sympozia mají časovou dotaci 15 minut příprava sálu + 45 minut odborný program + 15 minut úklid sálu a příprava na další sekci

 

Čtvrtek 29. 11. 2018

AbbVie s.r.o.

12:30 - 13:15, Velký sál

Název sympozia: Sympozium společnosti AbbVie
Předsedající: doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. (Praha)

Klíče k úspěchu léčby
MUDr. Karel Lukáš, CSc. (Praha)

Gravidita u žen s idiopatickými střevními záněty
prim. MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D. (Plzeň)

Dlouhodobá účinnost adalimumabu u dětských pacientů s IBD
doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. (Praha)

 

PRO.MED.CS Praha a.s.

12:30 - 13:15, Malý sál

Název sympozia: Dráždivý tračník a duodenogastrický reflux – časté důvody funkční bolesti trápící pacienty i lékaře. Co se změnilo od časů profesora Mařatky?
Předsedající: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. (Praha)

Dráždivý tračník: osa mozek – střevo aneb co na to střevo
MUDr. Jiří Dolina Ph.D. (Brno)

Dráždivý tračník: osa mozek - střevo aneb co na to mozek
MUDr. Jiřina Kosová (Praha)

Duodenogastrický reflux: Co o něm víme nebo spíš nevíme…
doc. MUDr. Tomáš Hucl Ph.D. (Praha)

 

Janssen-Cilag s.r.o.

15:45 - 16:30, Velký sál

Název sympozia: Posouváme hranice biologické léčby Crohnovy nemoci
Předsedající: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (Praha)

15:45 - 15:50 Přivítaní a představení přednášejících
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (Praha)

15:50 - 16:00 Novinky v léčbě Crohnovy nemoci  z UEGW 2019 ve Vídni
prim. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. (Olomouc)

16:00 - 16:10 Aktualizované doporučení pro podávání biologické terapie u IBD
MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. (Praha)

16:10 - 16:30 Interaktivní workshop – Zkušenosti z praxe
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (Praha), prim. MUDr. Tomáš Douda, Ph.D. (Hradec Králové)

 

Pfizer, spol. s r.o.

15:45 – 16:30, Malý sál

Název sympozia: JAK inhibice – nová éra cílené léčby ulcerózní kolitidy
Předsedající: doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. (Brno)

Nenaplněné potřeby v léčbě ulcerózní kolitidy
MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. (ISCARE, Praha)

Mechanismy účinků imunomodulačních léčiv v terapeutické strategii IBD
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. (FN Brno)

Účinnost a bezpečnost tofacitinibu v klinických studiích u pacientů s ulcerózní kolitidou
MUDr. Barbora Pipek (Vítkovická nemocnice, Ostrava)

Diskuze

 

Pátek 30. 11. 2018

FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o.

11:45 – 12:30, Velký sál

Název sympozia: Dvě tváře Terlipresinu
Moderátor: MUDr. Lukáš Bajer (Praha)

Řečníci: doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D. (IKEM, Praha); MUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D. (IKEM, Praha)

- prezentace kazuistik dvou pacientů léčených terlipresinem a diskuze nad zvolenou léčbou
- interaktivní zapojení publika do diskuze prostřednictvím on-line dotazování přes mobilní aplikaci

 

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

11:45 - 12:30, Kongresový sál

Název sympozia: Vedolizumab – 1. nebo další linie v léčbě IBD? Klinická data vs praxe
Předsedající: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (Praha)

Vedolizumab – recentní klinická data
prim. MUDr. Jana Koželuhová (I. Interní klinika, FN Plzeň)

Klinická zkušenost s vedolizumabem I.
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (ISCARE, Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty (IBD), Praha)

Klinická zkušenost s vedolizumabem II.
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. (Interní gastroenterologická klinika, FN Brno Bohunice)

 

FUJIFILM Europe GmbH

17:45 – 18:30, Velký sál

Název sympozia: Nové techniky pokročilého zobrazení a jejich využití v gastrointestinální endoskopii (BLI, LCI)
Moderátor: doc. MUDr. Zuzana Zelinková, Ph.D. (Bratislava)

BLI and LCI in the detection and characterisation of gastrointestinal lesions
PD Dr.med habil. Jochen Weigt (Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg)

Pokročilé zobrazení (BLI, LCI) v endoskopii horní části gastrointestinálního traktu
doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D. (II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)