PROGRAM
MOBILNÍ APLIKACE
REGISTRACE
UBYTOVÁNÍ

Hands-on Trainings

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se společností Olympus Czech Group si Vás dovolují pozvat k návštěvě Hands-on Trainings, které budou součástí odborných aktivit v rámci kongresu 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny v Karlových Varech.

Hands-on Trainings nabídnou lékařům i endoskopickým sestrám možnost otestovat si své do­ved­nos­ti vybraných endoskopických a endoterapeutických metod, a současně konzultovat své dotazy k nim s experty a lektory na místě v době tréninku. Součástí bude i možnost vyzkoušet konkrétní endo­te­ra­peu­tic­ká instrumentária od společnosti Olympus.

Podrobnosti a registrace zde