PROGRAM
MOBILNÍ APLIKACE
REGISTRACE
UBYTOVÁNÍ

Instrukce pro poster sdělení

 
  • Každému posteru bylo přiděleno unikátní "poster číslo", pod kterým prosím svůj poster vyvěste (seznam posterů s unikátními "poster čísly" viz níže)
  • Autoři posterů by měli být přítomni u svých posterů v době, kdy proběhnou řízené "Posterové sekce I, II, III" (rozdělení jednotlivých sdělení do sekcí viz níže)
  • Posterové sekce budou umístěny v 1. patře hotelu Thermal ve foyer mezi Malým a Kongresovým sálem
  • Organizační výbor kongresu na konci akce vyhlásí vítěze soutěže o nejlepší poster.


Posterové sekce – prezentace posterů

Posterová sekce I: Postery P-01 až P-09; Čtvrtek 29. 11. 2018, 15:00–15:30

Předsedající: Filip Zavada, Jiří Cyrany

Posterová sekce II: Postery P-10 až P-18; Pátek 30. 11. 2018, 10:00–10:30

Předsedající: Petr Vítek, Ilja Tachecí

Posterová sekce III: Postery P-19 až P-27; Pátek 30. 11. 2018, 15:30–16:00

Předsedající: Karel Lukáš, Martin Bortlík


Technické instrukce pro autory

  • Své postery prosím můžete instalovat již od středy 28. 11. v čase od 17:00 na základě čísla, které Vám bylo přiděleno.
  • Prosíme autory, aby si své postery převzali nejpozději zpět v sobotu 1. 11. do 10:30. Nevyzvednuté postery budou zlikvidovány.
  • Špendlíky/připínáčky a jiné určené pro připevnění posterů budou připraveny ve vymezeném prostoru.
  • Vnitřní rozměry plochy posterové tabule jsou: 77 cm šířka a 98 cm výška.

 

Seznam posterů

Posterová sekce I

P-01 Obtížná klinická predikce maligních komplikací celiakie
Barbora Packová, Radek Kroupa, Milan Dastych
Interní gastroenterologická klinika, FN Brno, ČR

P-02 Zvýšená prevalence neurodegenerativních/demyelinizačních onemocnění u pacientů s achalázií jícnu
Martin Jerie1, Zuzana Vacková2, Eva Meluzínová3, Jana Krajčíová2, Josef Vymazal4, Jan Martínek2, Julius Špičák2, H Švecová5, Zdeněk Vojtěch1
1Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR; 2Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha, ČR; 3Neurologická klinika, Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, ČR; 4Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR; 5Sarkamed s.r.o., Slaný, ČR

P-03 Endoskopická submukózní disekce v terapii karcinomů jícnu a žaludku
Jana Krajčíová, Marek Kollár, Jana Malušková, Zuzana Vacková, Julius Špičák, Jan Martínek
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, ČR

P-04 De novo malignity po transplantaci jater
Klára Chmelová, Soňa Fraňková, Renáta Šenkeříková, Jan Šperl, Julius Špičák
IKEM, Praha, ČR

P-05 Stanovení citlivosti Helicobacter pylori ke clarithromycinu: Pilotní studie
Petr Vaněk1, Pavel Sauer2, Lucie Svobodová2, Přemysl Falt1, Milan Kolář2, Ondřej Urban1
1II. interní klinika gastroenterologie a geriatrie LF UP v Olomouci a FN Olomouc, ČR; 2Ústav mikrobiologie LF UP v Olomouci a FN Olomouc, ČR

P-06 G-POEM in the treatment of refractory gastroparesis – mid-term single centre experience
Rastislav Husťak, Zuzana Rábeková, Zuzana Vacková, Marek Kollár, Jana Krajčíová, J Mareš, Julius Špičak, Jan Martínek
Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, ČR

P-07 3-ročné skúsenosti s digitalnou cholangiopankreatoskopiou (SpyGlass DSTM) z FN Trnava
Rastislav Husťak1,2, Ján Ušák1, Filip Závada1,3, Jan Martinek1,4
1Gastroenterologická a endoskopická ambulancia, FN Trnava, Trnava, SR
2Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód FZSTU, Trnava, SR
3Gastroenterologicke centrum, Oblastni nemocnice Přibram, Přibram, ČR
4Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha, ČR

P-08 Možnosti využití nových laboratorních markerů k časnému záchytu karcinomu žaludku
David Šmíd
Fakultní nemocnice Plzeň, Chirurgická klinika, Plzeň, ČR

P-09 Endoskopické dilatace benigních stenóz jícnu, retrospektivní analýza souboru pacientů
Jaroslav Maceček1, Bedřich Staňka1, Barbora Baťková1, Miroslav Kudláč1,2, Jiří Černoch1, Jiří Šťastný1,3
1Gastroenterologické oddělení, Nemocnice Prostějov, SMN a.s., Prostějov, ČR; 2Interní oddělení Nemocnice Přerov, SMN a.s., Přerov, ČR; 3Chirurgické oddělení, Nemocnice Prostějov, SMN a.s., Prostějov, ČR

 

Posterová sekce II

P-10 Bezpečnost anti-TNFα terapie podávané v průběhu těhotenství na dlouhodobý vývoj exponovaných dětí
Dana Ďuricová1, E Dvořáková1, Ondřej Hradský2, Katarína Mitrová2, Marianna Durilová3, Jana Koželuhová4, Pavel Kohout5, Kristýna Zárubová2, Jiří Bronský2, Nora Hradská6, Eva Bronská7, Miroslava Adamcová7, Naděžda Machková1, Veronika Hrubá1, Martin Bortlík1, Milan Lukáš1, Karin Malíčková1, Martin Lukáš1
1IBD klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE, Praha, ČR; 2Pediatrické klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 3Klinika dětské chirurgie, 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 4Interní oddělení, FN Plzeň, ČR; 5Interní oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, ČR; 6Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, Litovel, ČR; 7Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, Praha, ČR

P-11 Sledování pacientů po EMR kolorektální high-grade intraepiteliální neoplázie
Nagyija Brogyuk, Štěpán Suchánek, Miroslav Zavoral
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní ne, Praha, ČR

P-12 Biliární obstrukce po zavedení TIPS u pacienta po transplantaci jater
Darina Gogová1, Peter Mačinga1, Eva Honsová1, Libor Janoušek1, Jan Raupach2, Pavel Taimr1, Julius Špičák1, Jan Peregrin1, Jiří Novotný1, Tomáš Hucl1
1IKEM, Praha, ČR; 2FNHK, Hradec Králové, ČR

P-13 Výskyt adenokarcinomu pankreatu u pacientů po transplantaci jater
Peter Mačinga, Darina Gogová, Klára Chmelová, Lukáš Bajer, Soňa Fraňková, Jan Šperl, Julius Špičák, Tomáš Hucl
IKEM, Praha, ČR

P-14 Diferenciální diagnostika pseudomyxomu peritonea a echinokové cysty
Robert Psár1,2,5, Zdeněk Kala3, Lukáš Bača4, Veronika Psárová4
1Radiologické oddělení, Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava, ČR; 2Lekářska fakulta FNOL, Olomouc, ČR; 3Chirurgická klinika FN, Brno, ČR; 4Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava, ČR; 5Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o. p. s., Prostějov, ČR

P-15 Vzácná příčina rektální stenosy u mladé ženy
Josef Kubát1, J Sobotková2, Mária Hácová3, Václav Kadlec1, R Linter1, Pavel Němec1, Milan Široký1, Petr Vyhnálek1
1Interna PKN, Pardubice, ČR; 2Gynekologie PKN, Pardubice, ČR; 3Patologie PKN, Pardubice, ČR

P-16 Transanální ošetření dehiscence nízké kolorektální anastomózy pomocí minimálně invazivní chirurgie
Jaroslav Kalvach1,2, Ondřej Ryska3,2, Jaroslav Pažin1,2, Jan Hadač1,2, Štefan Juhás2, Jana Juhásová2, Jan Martínek4,2
1Chirurgická klinika 2.LFUK a ÚVN, Praha, ČR; 2Ústav Živočišné Fyziologie a Genetiky AV ČR v.v.i., Liběchov, ČR; 3Royal Lancaster Infirmary University Hospitals of Morecambe Bay, NHS Foundation Trust, Lancaster, United Kingdomů 4Klinika Hepatogastroenterologie, IKEM, Praha, ČR

P-17 abstrakt byl autorem stažen

P-18 Těhotenství po transplantaci jater
Marina Mazanko, Klára Chmelová, Josef Cindr, Pavel Trunečka, Julius Špičák, Jan Šperl, Soňa Fraňková
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, ČR

Posterová sekce III

P-19 Analýza polymorfizmů ve vybraných genech u českých pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou
Tereza Deissová1, Jiří Dolina2, Filip Marek3, Lumír Kunovský2, Vladdimír Procházka3, Zdeněk Kala3, Lydie Izakovičová Hollá1,4, Petra Bořilová Linhartová1,4
1Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR; 2Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Brno, ČR; 3Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Brno, ČR; 4Stomatologická klinika, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno, ČR

P-20 Porovnání účinnosti kolonické kapsle a kolonoskopie u osob s pozitivním FIT
Michal Voška1, Tomáš Grega1, Gabriela Vojtěchová1, Ondřej Ngo2, Ondřej Májek2, Barbora Bučková2, Ilja Tachecí3, Marek Beneš4, Jan Bureš3, Julius Špičák4, Miroslav Zavoral1, Štěpán Suchánek1
1Interní klinika, 1. LF UK a ÚVN, Ústřední vojenská nemocnice, Praha, ČR; 2Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno, ČR; 3II. interní gastroenterologická klinika, LF UK a FN, Hradec Králové, ČR; 4Klinika hepatogastroenterologie, Institut Klinické a Experimentální Medicíny, Praha, ČR

P-21 Tepelný šok jako vzácná příčina ischemické kolitidy - kazuistika
Jiří Dyntr, Monika Černá, Jiří Stehlík
Gastroenterologické oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem, ČR

P-22 Registr familiární adenomatózní polypózy v České republice
Jiří Cyrany1,2, Štěpán Šembera1, Tomáš Grega3, Pavel Klvaňa4, Alena Černá5, Milan Lukáš6, Radek Kroupa7, Martin Liberda8, Veronika Špatenková9, Jana Baranová10, Matyáš Kuhn10, Martina Nováčková10, Marcela Kopáčová1
1II. interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, ČR; 2Interní oddělení, Oblastní nemocnice Jičín a.s., Jičín, ČR; 3Interní klinika, 1. LF Univerzita Karlova, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha, ČR; 4Beskydské gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o., Frýdek-Místek, ČR; 5Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava-Vítkovice, ČR; 6Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, Klinické centrum ISCARE, Praha, ČR; 7Interní gastroenterologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno, ČR; 8Gastroenterologická ambulance, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Valašské Meziříčí, ČR; 9II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická, LF UP a FN, Olomouc, ČR; 10Institut biostatistiky a analýz, s.r.o., Brno, ČR

P-23 Vzácná komplikace akutní cholecystitidy
Veronika Wachfaitlová, A Duchačová
Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, ČR

P-24 Těžká respirační insuficience jako první projev achalázie
Tereza Šafaříková1, Veronika Legátová1, Ilja Tachecí2, Vít Havel3, Jiří Cyrany1,2, Marcela Kopáčová2
1Interní oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s., Jičín, ČR; 2II. interní gastroenterologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, ČR; 3Plicní klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, ČR

P-25 Detekce časné formy karcinomu pankreatu - pomůžou pravidelné kontroly pomoci zobrazovacích metod?
Robert Psár1,2,4, Lukáš Bača3, Veronika Psárová3
1Radiologické oddělení, Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava, ČR; 2Lékářská fakulta FNOL, Olomouc, ČR; 3Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava, ČR; 4Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o. p. s., Prostějov, ČR

P-26 Imunohistochemická exprese APC, p53 a COX-2 u ulcerózní kolitidy a PSC
Pavel Wohl1, Eva Sticová2, Eva Honsová2, Pavel Drastich1, Petr Wohl3, Jelena Skibová4, Julius Špičák1
1KH, IKEM, Praha, ČR; 2PAP, IKEM, Praha, ČR; 3CD, IKEM, Praha, ČR; 4Statistika, IKEM, Praha, ČR

P-27 MAP významně koreluje s ADR, ale ne s PDR pro screeningové i všechny koloskopie
Ivana Mikoviny Kajzrlíková1, Petr Vítek1,2, Josef Chalupa1, Jan Kuchař1, Jiří Platoš1, Pavel Řeha1, Pavel Klvaňa1
1Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Frýdek-Místek, ČR; 2Lékařská fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava, ČR