PROGRAM
MOBILNÍ APLIKACE
REGISTRACE
UBYTOVÁNÍ

Instrukce pro ústní sdělení

 

Jak připravit prezentaci

Instrukce pro PowerPoint

 • Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint 97-2007, 2010 a vyšší verze (*pptx) či (*.ppt), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
 • Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPTx před uložením ve formátu PPSx.
 • Plátna v sálech budou připravena na formát prezentace v poměru 16:9; používaný klasický formát prezentací 4:3 bude také akceptován a je možné jej využít, nicméně na větších plátnech ztratí takováto prezentace výsledný dobrý dojem.
 • Pokud používáte k přípravě prezentace počítače „Macintosh“, dorazte do PŘÍPRAVNY 2 hodiny před Vaší přednáškou

Obrázky / Videa

 • JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládané“ obrázků do prezentace.
 • GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
 • Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.
 • Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s větším časovým předstihem do PŘÍPRAVNY, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem.

Fonty

 • Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
 • Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
 • Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup:
  - Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”
  - Následně prezentaci uložte

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na kongres

 • Prosíme, přineste své soubory na jednom z uvedených medií:
  - „USB flash disc“
  - Externí disky
 • Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film/video soubory, atd.).
 • Jestliže přednášíte v průběhu kongresu víc než jednu prezentaci, uložte si každou prezentaci do samostatné složky a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
 • Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.

Kam přehrát Vaší prezentaci na kongrese

 • Prosíme, přijďte do PŘÍPRAVNY nejméně 1 hodinu před začátkem Vaší sekce. V této místnosti nahrají technici Vaši prezentaci do systému, prezentaci vyzkouší a zkontrolují, zda se zobrazuje správně.
 • Berte, prosím, na vědomí, že nahrání přímo v sále o přestávce před Vaší sekcí není z technických důvodů možné.

Otevírací hodiny PŘÍPRAVNY

Středa, 28. listopadu 2018 16:00 – 19:00
Čtvrtek, 29. listopadu 2018 07:15 – 18:00
Pátek, 30. listopadu 2018 07:15 – 18:30
Sobota, 1. prosince 2018 07:30 – 12:00

*upozorňujeme, že otevírací hodiny přípravny se mohou blíže k datu akce ještě změnit

 

Různé

 • Během Vaší přednášky budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí myši či klávesnice či Vaším prstem na dotykové obrazovce (týká se Velkého a malého sálu). Vše Vám o přestávce ukáže přítomný technik.
 • Instrukce pro Interaktivní sekce (Postgraduální kurz: BLOKY I-IV ve čtvrtek, 29. listopadu)
 • Váš vlastní notebook bude možné použít pouze v krajním případě a po předchozí poradě s techniky v přípravně
 • Po skončení sekce, budou všechny prezentace smazány z našich počítačů.

 

PROSÍME ŘEČNÍKY A PŘEDSEDAJÍCÍ, ABY DBALI NA DODRŽOVÁNÍ ČASU VYHRAZENÉHO PRO PŘEDNÁŠKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.