PROGRAM
MOBILNÍ APLIKACE
REGISTRACE
UBYTOVÁNÍ

Instrukce pro interaktivní sekce
(hlasování v rámci mobilní aplikace)
 

Všechny  otázky  musí  být  zaneseny  do  hlasovacího  systému  technickým  týmem,  proto  Vás  žádáme  o  zaslání  Vaší prezentace již obsahující hlasovací slidy nejpozději  do  pondělí  26/11/2018  na  adresu novakj@guarant.cz

Informace pro řečníky

Vážení přednášející,

V rámci letošních 15. diskuzních a vzdělávacích gastroenterolgický dnů, zejména ve čtrvtečních PG kurzech: Blocích I - IV, tj. ve čtvrtek, 29. 11. 2018 ve Velkém sále hotelu Thermal bude možné využít tzv. „hlasování“ pomocí kongresové mobilní aplikace GASTRO DNY 2018, kterou bude možné si stáhnout do Vašich chytrých telefonů od 23. 11. 2018.

Hlasování by se mělo týkat odborných otázek souvisejících s prezentovaným tématem, aby se zvýšila interaktivita a zapojení účastníků do programu.

Při přípravě Vaší prezentace je tedy možnost do ní zakomponovat hlasovací slidy s otázkami, přičemž obsah otázek a jejich počet je plně na rozhodnutí Vás jako řečníka.

Účastníci v sále budou hlasovat pomocí kongresové mobilní aplikace, kterou si budou pomoci stáhnout do svých „chytrých telefonů“ od 23. 11. 2018 a výsledky hlasování budou zobrazeny automaticky systémem do několika sekund po ukončení hlasování k dané otázce.

Věnujte proto, prosím, pozornost instrukcím níže, které souvisí s přípravou Vaší prezentace s využitím chytrých telefonů a mobilní aplikace GASTRO DNY 2018.

 

Postup pro vytvoření slidu s otázkou

  • Na prázdný slide vložte jednu otázku (jakožto nadpis slidu).
  • Pod otázku vložte možné odpovědi. (Doporučujeme vkládat maximálně 2-4 možných odpovědí, aby byl graf s výsledky přehledný)
  • Odpovědi očíslujte (1. - 4.).
  • Grafy nevytvářejte, budou automaticky vygenerovány systémem.
  • Dbejte na srozumitelnost otázek i možných odpovědí.
1a) otázka na vašem slidu v prezentaci 2a) otázka na vašem slidu v prezentaci
1b) odpověď v podobě grafu vygenerovaná systémem 2b) odpověď v podobě grafu vygenerovaná systémem

 

 

Obecné informace k vytvoření prezentace s využitím hlasovacího zařízení

  • Hlasovací slidy mohou být umístěny kdekoliv ve Vaší prezentaci. Pro čtvrteční PG kurz: BLOKY I-IV je žádoucí aby hlasovací slidy byly umístěny na závěr prezentace a byla tím tak uvedena diskuze
  • Počet slidů k hlasování není omezen. Musí ovšem být dodržen celkový čas vyhrazený pro Vaši přednášku
  • Všechny  otázky  musí  být  zaneseny  do  hlasovacího  systému  technickým  týmem,  proto  Vás  žádáme  o  zaslání  Vaší prezentace již obsahující hlasovací slidy nejpozději  do  pondělí  26/11/2018  na  adresu novakj@guarant.cz

Do předmětu e-mailu uvádějte prosím „HLASOVÁNÍ – GASTRO 2018“.
Do obsahu e-mailu prosím uvěďte PRO JAKOU PŘEDNÁŠKU V RÁMCI JAKÉ SEKCE JE OTÁZKA MÍNĚNA

 

Informace pro auditorium

Vážení účastníci kongresu,

V rámci letošních 15. diskuzních a vzdělávacích gastroenterolgický dnů, zejména ve čtrvtečních Blocích I - IV, tj. ve čtvrtek, 29. 11. 2018 ve Velkém sále hotelu Thermal bude možné využít tzv. „hlasování“ pomocí kongresové mobilní aplikace GASTRO DNY 2018, kterou bude možné si stáhnout do Vašich chytrých telefonů od 23. 11. 2018.

Pokud se v rámci jakékoliv sekce s tímto setkáte a chtěli byste se do hlasování zapojit, bylo by dobré mít staženou mobilní aplikaci GASTRO DNY 2018 do Vašich „chytrých telefonů“, která bude k dispozici pro Android na GOOGLE PLAY a pro Apple v „APP STORU“ od 23. 11. 2018.

Po stažení / nainstalování mobilní aplikace do Vašeho telefonu se v menu objeví tlačítko „HLASOVÁNÍ“ a pod tímto tlačítkem se vždy v aktuálním čase objeví položená otázka řečníkem, na kterou bude možné odpovědět podle preferencí a možností, které bude mít řečník uvedené v rámci slidu ve své prezentaci.