PROGRAM
MOBILNÍ APLIKACE
REGISTRACE
UBYTOVÁNÍ

Mobilní aplikace

Pro stažení mobilní aplikace využijte QR kód

Dostupné pro Android /dostupné od 22. 11. 2018/ i pro Apple /dostupné od 28. 11. 2018/

          


 

Popis a funkce  

Pro 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny je tento rok připravena mobilní aplikace, která vám ulehčí orientaci v rámci kongresu a nabídne vám tyto informace:

 

Odborný program
     Zobrazuje kompletní program akce, fulltextové vyhledávání.
Můj program GASTRO
    
Umožňuje sestavení osobního programu během akce. Upozorňuje na případné časové kolize jednotlivých prezentací.
Programový přehled
     Jednoduché grafické zobrazení programu celé akce pro snadnou orientaci v čase.
Postery
    
Část pro prohlížení seznamu posterů a dostupných zaslaných abstraktů pro postery.
Obecné informace
     Informace o společenských akcích, registraci, místě konání, orientace v rámci kongresových prostor a další...
Partneři a vystavovatelé
   Seznam partnerů kongresu, seznam vystavovatelů a plán výstavy.
Aktivní účastníci
    
Seznam řečníků/autorů/předsedajících s možností fulltextového vyhledávání, zobrazí i všechny přednášky konkrétního řečníka.
Hlasování
     V rámci některých přednáškových bloků, či kurzů budou mít účastníci možnost hlasovat. Pro informace pro řečníky, jak připravit hlasovací slide v rámci Vaší přednášky, případně informaci pro účastníky ja hlasovat klikněte  ZDE .
Dotazník
   
K dispozici bude i dotazník spokojenosti.