PROGRAM
MOBILNÍ APLIKACE
REGISTRACE
UBYTOVÁNÍ

Odborný program - Programový Souhrn
  /ke dni 29. 10. 2018, změny v programu jsou vyhrazeny/

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16.
15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny ČGS byly ohodnoceny ČLK 16 kredity.

Programový souhrn

Čtvrtek, 29. 11. 2018

  Velký sál Malý Sál Kongresový sál
08:30-08:45
(15 min)
Slanovnostní zahájení    
08:45-10:15
(90 min)
Postgraduální kurz
BLOK I
   
10:15-10:40 Přestávka na kávu    
10:40-12:15
(95 min)
Postgraduální kurz
BLOK II
   
12:15-13:30
(15+45+15 min)*
Firemní sympozium I:
AbbVie s. r. o.
Firemní sympozium II:
PRO.MED.CS Praha a. s.
 
12:15-13:30 Přestávka na oběd  
13:30-15:00
(90 min)
Postgraduální kurz
BLOK III
Sympozium sekce mladých gastroenterologů ČGS - volná sdělení  
15:00-15:30 Přestávka na kávu / Posterová sekce I  
15:30-16:45
(15+45+15 min)*
Firemní sympozium III:
Janssen-Cilag s.r.o.
Firemní sympozium IV:
Pfizer, spol. s r.o.
 
16:45-18:15
(90 min)
Postgraduální kurz
BLOK IV
16:45-18:20
Volná sdělení I
 

*15 minut příprava + 45 minut odborný program +15 minut na úpravu prostor pro následující sekci

 

Pátek, 30. 11. 2018

  Červený salonek I Červený salonek II+III  
07:30-08:15 Snídaně s expertem I Snídaně s expertem II  
  Velký sál Malý Sál Kongresový sál
08:30-10:00
(90 min)
Idiopatické střevní záněty I - Biologická léčba 08:15-10:00
Novinky v endoskopii
Sesterská sekce I
Naše pracoviště - novinky
10:00-10:30 Přestávka na kávu / Posterová sekce II Přestávka na kávu
10:15-11:30
Sesterská sekce II

Co by sestra měla znát
10:30-11:30
(60 min)
Plenární schůze ČGS  
11:30-12:45
(15+45+15 min)*
Firemní sympozium V:
FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o.
  Firemní sympozium VI:
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
11:30-12:45 Přestávka na oběd
12:45-14:15
(90 min)
Cholangiocelulární karcinom Videomaraton Sesterská sekce III
Endoskopie z pohledu sestry
14:15-14:30 Přestávka
14:30-15:30
(60 min)
Gastroenterologie - hepatologie up date: Nejvýznamnější publikace 2017 – 2018 Negastroenterologické léky a gastroenterologické souvislosti 14:30-15:35
Volná sdělení II
15:30-16:00 Přestávka na kávu / Posterová sekce III
16:00-17:30
(90 min)
Klasifikace funkčních poruch Řím IV. a my Idiopatické střevní záněty II - Konvenční léčba a monitorování aktivity 16:00-17:45
Volná sdělení III
17:30-18:45
(15+45+15 min)*
Firemní sympozium VII:
FUJIFILM Europe GmbH
   

*15 minut příprava + 45 minut odborný program +15 minut na úpravu prostor pro následující sekci

 

Sobota, 1. 12. 2018

  Velký sál Malý Sál Kongresový sál
08:30-09:30
(60 min)
Terminologie a klasifikace v digestivní endoskopii - sympozium endoskopické sekce ČGS I: Horní ćást GIT 08:30-10:00 Sympozium sekce ambulantních gastroenterologů ČGS  
09:30-09:45 Přestávka na kávu  
09:45-10:45
(60 min)
Terminologie a klasifikace v digestivní endoskopii - sympozium endoskopické sekce ČGS II: Dolní část GIT  
   
10:45-11:00 Přestávka na kávu    
11:00-12:20
(80 min)
Terminologie a klasifikace v digestivní endoskopii - sympozium endoskopické sekce ČGS III: Pankreas a žlučové cesty    
12:20-12:30 Zakončení kongresu