PROGRAM
MOBILNÍ APLIKACE
REGISTRACE
UBYTOVÁNÍ

Odborný program - detailní program
  /ke dni 05. 11. 2018, změny v programu jsou vyhrazeny/

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16.
15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny ČGS byly ohodnoceny ČLK 16 kredity.

Čtvrtek, 29. 11. 2018

  Velký sál
08:30-08:45 Slavnostní zahájení
Předsedající: Julius Špičák,  Milan Lukáš, Anděla Tichá
08:30-08:45 Zahájení kongresu
   
  Velký sál
08:45-10:15 Postgraduální kurz: BLOK I
Předsedající: Julius Špičák, Ondřej Urban, Milan Lukáš, Martin Huorka
08:45-09:03 Endoskopická ultrasonografie: kontinuální expanze
(15+3) Tomáš Hucl (Praha)
09:03-09:21 Pokroky v medikamentózní léčbě IBD: Nové generace biologické léčby  a malé molekuly
(15+3) Milan Lukáš (Praha)
09:21-09:39 CRC screening – kde jsme my, kde je svět?
(15+3) Ladislav Dušek (Brno)
09:39-09:57 Jaký jiný screening v gastroenterologii?
(15+3) Miroslav Zavoral (Praha)
09:57-10:15 Léčba refluxní ezofagitídy: ne jen PPI
(15+3) Jan Martínek (Praha)
   
10:15-10:40 Přestávka na kávu
   
  Velký sál
10:40-12:15 Postgraduální kurz: BLOK II
Předsedající Jiří Cyrany, Zdena Zádorová, Petr Vítek, Tibor Hlavatý
10:40-10:58 FODMAP, eliminace 6-4 a další novinky v dietologii
(15+3) Pavel Kohout (Praha)
10:58-11:16 Karcinom pankreatu: co chirurg v diagnostice očekává, co nabízí?
(15+3) Martin Oliverius (Praha)
11:16-11:36 State-of-art: Multimodality treatment of GI cancers
(20) Florian Lordick (Lipsko, Německo)
11:36-11:55 Úloha psychologa/psychiatra v gastroenterologii
(16+3) Laura Janáčková (Praha)
11:55-12:15 State-of-art: Chemoprevention of GI cancers
(20) Luigi Riciardello (Bologna, Itálie)
  Velký sál
12:15-13:30 Firemní sympozium I: AbbVie s. r. o.
  Malý sál
12:15-13:30 Firemní sympozium II: PRO.MED.CS Praha a. s.
   
12:15-13:30 Přestávka na oběd
   
  Velký sál
13:30-15:00 Postgraduální kurz: BLOK III
Předsedající: Radan Brůha, Jan Šperl, Petr Urbánek, Ľubomír Skladaný
13:30-13:50 Transplantace jater – současný stav a výhledy
(17+3) Matěj Kočík, Jiří Froněk (Praha)
13:50-14:10 Hodnocení portální hypertenze
(17+3) Radan Brůha (Praha)
14:10-14:30 Operační riziko a předoperační příprava u pacienta s jaterní cirhózou
(17+3) Jan Šperl (Praha)
14:30-14:50 Autoimunitní hepatitida
(17+3) Petr Urbánek (Praha)
  Malý sál
13:30-15:00 Sympozium sekce mladých gastroenterologů ČGS - volná sdělení
Předsedající: Barbora Pipek, Martin Lukáš, Michal Štěpán
13:30-13:45 Vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu jako neinvazivní diagnostika GERD
(12+3) Štefan Konečný (Brno)
13:45-14:00 Podání mukolytického roztoku před gastroskopii
(12+3) Barbora Pipek (Ostrava)
14:00-14:15 Konfokální laserová endomikroskopie v diagnostice lézí trávicího traktu
(12+3) Jana Krajčíová (Praha)
14.15-14.30 Vztah mezi metabolickým syndromem a steatózou pankreatu
(12+3) Martin Blaho (Ostrava)
14:30-14:45 Vedolizumab v. ustekinumab u Crohnovy choroby jako léčivo druhé linie (zkušenosti z praxe)
(12+3) Martin Kolář (Praha)
14:45-15:00 Šest let perorální endoskopické myotomie (POEM) v IKEM
(12+3) Zuzana Rábeková (Praha)
  Foyer kongresového sálu
15:00-15:30 Posterová sekce I
Předsedající Filip Zavada, Jiří Cyrany
   
15:00-15:30 Přestávka na kávu
   
  Velký sál
15:30-16:45 Firemní sympozium III:  Janssen-Cilag s.r.o.
  Malý sál
15:30-16:45 Firemní sympozium IV: Pfizer, spol. s r.o.
  Velký sál
16:45-18:15 Postgraduální kurz: BLOK IV
Předsedající: Radan Keil, Vladimír Nosek, Jiří Cyrany, Rudolf Hyrdel
16:45-17:03 Méně časté, přesto významné tumory GIT – pohled onkologa
(15+3) Luboš Petruželka (Praha)
17:03-17:21 Pohled endoskopisty
(15+3) Vladimír Nosek (Jablonec nad Nisou)
17:21-17:39 Instrumentální novinky v terapeutické endoskopii
(15+3) Radan Keil (Praha)
17:39-17:57 Indeterminovaná stenóza žlučových cest- historický termín?
(15+3) Ondřej Urban (Olomouc)
17:57-18:15 Cystoidy pankreatu: jak sledovat, kdy resekovat
(15+3) Julius Špičák (Praha)
  Malý sál
16:45-18:20 Volná sdělení I
Předsedající: Jan Bureš, Vladimír Zbořil, Petra Mináriková
16:45-17:00 Gastroenterologické souvislosti renální insuficience
(12+3) Jan Bureš (Hradec Králové)
17:00-17:10 Asistovaná reprodukce u idiopatických střevních zánětů
(8+2) Vladimír Zbořil (Brno)
17:10-17:20 Tkáňové profilování somatických DNA mutací u pacientů s idiopatickými střevními záněty
(8+2) Petra Mináriková (Praha)
17:20-17:30 Sérová hladina gastrinu při dlouhodobé léčbě inhibitory protonové pumpy a klinické dopady
(8+2) Radek Kroupa (Brno)
17:30-17:40 Demyelinizační onemocnění centrální nervové soustavy u pacientů s Crohnovou chorobou
(8+2) Martin Wasserbauer (Praha)
17:40-17:50 Vplyvy reštrikčnej výživy na morfológiu tenkého čreva: experimentálna štúdia
(8+2) Peter Makovický (Vestec)
17:50-18:00 Porovnání efektivity střevní přípravy čtyř preparátů určených ke střevní očistě před kolonoskopií
(8+2) Klára Kmochová (Praha)
18:00-18:10 Idiopatické střevní záněty a sclerosis multiplex:vlastní zkušenosti s diagnostickou a terapií
(8+2) Lucie Prokopová (Brno)
18:10-18:20 Compliance s 5-ASA a rizikové faktory noncompliance u pacientů s ulcerózní kolitidou
(8+2) Radan Keil (Praha)

 

Pátek, 30. 11. 2018

   
07:30-08:15 Snídaně s expertem
  Červený salonek I
07:30-08:15 Snídaně s expertem I: Diskuze nad zajímavými případy onemocnění jícnu a žaludku (eosinofilní ezofagitida, achalasie, Barrettův jícen, lymfocytární ezofagitida, gastroparéza aj.)
  Jan Martínek (Praha)
  Červený salonek II+III
07:30-08:15 Snídaně s expertem II: Výběr  biologického preparátu v terapii IBD v současné klinické praxi
  Milan Lukáš (Praha)
  Velký sál
08:30-10:00 Idiopatické střevní záněty I - Biologická léčba
Předsedající: Tomáš Douda, Tibor Hlavatý, Zuzana Šerclová, Mária Zakuciová
08:30-08:48 CREdIT registr
(12+6) Martin Bortlík (Praha)
08:48-09:06 Volba biologického preparátu
(12+6) Milan Lukáš (Praha)
09:06-09:24 Nové možnosti liečby črevných zápalových ochorení
(12+6) Tibor Hlavatý (Bratislava)
09:24-09:42 Prevence infekčních komplikací
(12+6) Pavel Drastich (Praha)
09:42-10:00 Chirurgie a biologická léčba IBD
(12+6) Zuzana Šerclová (Praha)
  Malý sál
08:15-10:00 Novinky v endoskopii
Předsedající: Radan Keil, Jana Koželuhová, Eduard Veselíny
08:15-08:30 Gastroskopie
(12+3) Jana Koželuhová (Plzeň)
08:30-08:45 Bilární trakt
(12+3) Jan Martínek (Praha)
08:45-09:00 Tenké střevo
(12+3) Jan Šťovíček (Praha)
09:00-09:15 Stavění krvácení
(12+3) Radan Keil (Praha)
09:15-09:30 Kolonoskopie
(12+3) Miroslav Zavoral (Praha)
09:30-09:45 Endoskopická bariatrie
(12+3) Evžen Machytka (Ostrava)
09:45-10:00 Nové techniky v kolorektální chirurgii - skutečný přínos pro pacienty nebo jen hračky pro chirurgy
(12+3) Ondřej Ryska (Lancaster, U.K.; Liběchov, ČR)
  Kongresový sál
08:30-10:00 Sesterská sekce I: Naše pracoviště - novinky
Předsedající: Anděla Tichá, Marcela Gabrielová, Alena Bílá
08:30-08:48 Gastroenteroloické oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisu – vítejte u nás
(15+3) Pavla Bašová (Jablonec nad Nisou)
08:48-09:06 Dezinfektor ETD double – naše zkušenosti
(15+3) Martina Bláhová, Ludmila Bártová, Ivana Kozáková (Praha)
09:06-09:24 Zajímavosti z našeho pracoviště - Endocentrum digestivní endoskopie IK. KNTB, a.s. Zlín
(15+3) Marcela Gabrielová (Zlín)
09:24-09:42 „Nevážně“ o vážném MOÚ
(15+3) Petra Absolonová (Brno)
09:42-10:00 Naše retro a naše budoucnost
(15+3) Edita Drnovská (Olomouc)
  Foyer kongresového sálu
10:00-10:30 Posterová sekce II
Předsedající Petr Vítek, Ilja Tachecí
   
10:00-10:30 Přestávka na kávu
   
  Velký sál
10:30-11:30 Plenární schůze ČGS
  Kongresový sál
10:15-11:30 Sesterská sekce II: Co by sestra měla znát
Předsedající: Anděla Tichá, Marcela Gabrielová, Andrea Brucknerová
10:15-10:33 Význam vitamínu D
(15+3) Vladimír Kojecký (Zlín)
10:33-10:51 Endoskopie u pacientů s diabetes mellitus
(15+3) Gabriela Soubustová (České Budějovice)
10:51-11:09 IBD stomik
(15+3) Anna Havlová (Praha)
11:09-11:27 Co je naše zodpovědnost?
(15+3) Renata Grossová Klementová (Brno)
  Velký sál
11:30-12:45 Firemní sympozium V: FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o.
  Kongresový sál
11:30-12:45 Firemní sympozium VI: Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
   
11:30-12:45 Přestávka na oběd
   
  Velký sál
12:45-14:15 Cholangiocelulární karcinom
Předsedající: Martin Oliverius, Vladislav Třeška, Boris Pekárek
12:45-12:50 Úvod: epidemiologie, klasifikace
(5) Julius Špičák (Praha)
12:50-13:05 Ikterus: Kde začít?
(12+3) Jan Hajer (Praha)
13:05-13:18 Pohled patologa
(10+3) Marek Kollár (Praha)
13:18-13:38 Obejdeme se bez chirurga?
(17+3) Martin Oliverius (Praha)
13:38-13:58 Karcinom žlučníku, současný pohled na chirurgickou léčbu
(17+3) Vladislav Třeška, Tomáš Skalický, Václav Liška (Plzeň)
13:58-14:15 Účinná paliace
(14+3) Zdena Zádorová (Praha)
  Malý sál
12:45-14:15 Videomaraton
Předsedající: Marcela Kopáčová, Přemysl Falt, Tomáš Hucl
12:45-12:51 G-POEM - technika a možné komplikácie
(5+1) Rastislav Husťak (Trnava), Zuzana Vacková, Jana Krajčíová, Julius Špičák, Jan Martínek (Praha)
12:51-12:57 Endoskopická extrakce adjustabilní gastrické bandáže
(5+1) Filip Neumann, Petr Volšanský (Kolín)
12:57-13:03 Endosonografická elastografie v diferenciální diagnostice karcinomu pankreatu
(5+1) Petr Volšanský, Pavel Gudev (Kolín)
13:03-13:09 EUS-ERCP/EURCP/ u pacienta s difúzním velkobuněčným B-lymfomem stenozujícím duodenum a žlučové cesty
(5+1) Martin Kraus, Petr Kovala, Martina Ďurovcová, Milan Kremer (Ostrava)
13:09-13:15 Neobvyklá příčina obstrukce tlustého střeva a její endoskopické řešení
(5+1) Jan Kuchař, Petr Vítek, Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Jiří Platoš, Josef Chalupa, Martin Chrostek (Frýdek Místek)
13:15-13:21 Komplikovaný průběh endoskopické léčby symptomatické WON pankreatu
(5+1) Petr Vítek, Jan Kuchař, Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Josef Chalupa, Martin Chrostek (Frýdek Místek)
13:21-13:27 Skvamózní karcinom anu - můžeme udělat víc?
(5+1) Robert Procházka (Jablonec nad Nisou)
13:27-13:33 Použití OVESCO klipu při zástavě nevarikózního krvácení horního GIT
(5+1) Jiřina Pintová, Vladimír Nosek (Jablonec nad Nisou)
13:33-13:39 ERC-SBE u pacienta po gastrektomii s Roux-Y-anastomózou
(5+1) Bohuslav Kianička, Alena Ondrejková, Jiří Vaníček, Jan Žák, Jiří Korbička, Petr Vlček (Brno)
13:39-13:45 Cholecystoduodenální píštěl
(5+1) Michal Štěpán, Petr Fojtík (Ostrava)
13:45-13:51 Biliární intraduktální radiofrekvenční ablace
(5+1) Vít Navrátil, Přemysl Falt, Ondřej Urban (Olomouc)
13:51-13:57 Verukózní karcinom jícnu
(5+1) Michal Voška, Tomáš Grega, Miroslav Zavoral, Štěpán Suchánek (Praha)
13:57-14:03 Endoskopicka submukozni disekce v klinicke praxi
(5+1) Jan Martínek, Jana Krajčiová, Zuzana Vacková (Praha)
14:03-14:09 Obtížná choledocholitiáza
(5+1) Monika Černá, Jiří Stehlík (Ústí nad Labem)
  Kongresový sál
12:45-14:15 Sesterská sekce III: Endoskopie z pohledu sestry
Předsedající: Anděla Tichá, Marcela Gabrielová, Sylvie Janniová
12:45-13:05 Transmurální resekce v zažívacím traktu
(17+3) Jarmila Lávičková, Hana Kubecová (Praha)
13:05-13:25 Terapeutické výkony v endoskopii
(17+3) Andrea Brucknerová (Praha)
13:25-13:45 Ensdoskopická transmurální resekce stěny tlustého střeva – FTR – naše zkušenosti
(17+3) Zuzana Černá, Jana Folttiny, Monika Setníčková (Praha)
13:45-14:05 Léčba dehiscence anastomózy pomocí endosponge
(17+3) Katarína Kahánková (Frýdek Místek)
   
14:15-14:30 Přestávka
   
  Velký sál
14:30-15:30 Gastroenterologie – hepatologie up date: Nejvýznamnější publikace 2017 – 2018
Předsedající: Julius Špičák, Miroslav Zavoral, Ladislav Kužela
14:30-14:50 Pankreas
(20) Julius Špičák (Praha)
14:50-15:10 Hepatologie
(20) Ľubomír Skladaný (Banská Bystrica)
15:10-15:30 Onkologie
(20) Miroslav Zavoral (Praha)
  Malý sál
14.30-15:30 Negastroenterologické léky a gastroenterologické a hepatologické souvislosti
Předsedající: Jiří Cyrany, Filip Závada
14:30-14:50 Antikoagulancia, antiagregancia
(17+3) Jiří Cyrany (Hradec Králové)
14:50-15:10 Antidiabetika, statiny
(17+3) Filip Závada (Příbram)
15:10-15:30 Nesteroidní antirevmatika
(17+3) Tomáš Douda (Hradec Králové)
  Kongresový sál
14:30-15:35 Volná sdělení II
Předsedající: Miroslav Ryska, Soňa Fraňková, Pavel Wohl
14:30-14:45 Karcinom pankreatu z pohledu pacienta
(12+3) Miroslav Ryska (Praha)
14:45-14:55 Léčba HCV infekce u pacientů s pokročilou renální insuficiencí a selháním ledvin
(8+2) Soňa Fraňková (Praha)
14:55-15:05 Multifokální hepatocelulární karcinom imitující akutní alkoholickou hepatitidu (case report)
(8+2) Pavel Wohl (Praha)
15:05-15:15 Akutní portální žilní trombóza u necirhotických pacientů - multicentrická analýza
(8+2) Štěpán Hlava (Kladno)
15:15-15:25 Kvalita inspekce střevní sliznice: vystačíme si jen s polyp detection rate?
(8+2) Gabriela Vojtěchová (Praha)
15:25-15:35 Vliv nové antitrombické medikace na krvácení z horní části trávícího traktu
(8+2) Michaela Šrámková (Brno)
  Foyer kongresového sálu
15:30-16:00 Posterová sekce III
Předsedající Karel Lukáš, Martin Bortlík
   
15:30-16:00 Přestávka na kávu
   
  Velký sál
16:00-17:30 Klasifikace funkčních poruch Řím IV. a my
Předsedající: Karel Lukáš, Aleš Hep, Ľubomír Jurgoš
16:00-16:13 Úvod
(13) Jiří Ehrmann, Pavol Dvoran, Vladimír Ďurana (Olomouc)
16:13-16:26 Horní dyspepsie
(13) Aleš Novotný (Praha)
16:26-16:39 Bolest
(13) Karel Lukáš (Praha)
16:39-16:52 Biliopankreatická funkční dyspepsie
(13) Julius Špičák (Praha)
16:52-17:05 Dolní dyspepsie
(13) Aleš Hep (Brno)
17:05-17:18 Funkční poruchy u dětí
(13) Jiří Nevoral (Praha)
17:18-17:30 Diskuze a závěr
  Malý sál
16:00-17:30 Idiopatické střevní záněty II - Konvenční léčba a monitorování aktivity
Předsedající: Martin Bortlík, Barbora Pipek, Zuzana Zelinková
16:00-16:20 State-of-art: Epimad
(20) Mathurin Fumery (Amiens, Francie)
16:20-16:37 Doporučený postup: terapie kortikosteroidy
(12+5) Přemysl Falt (Olomouc)
16:37-16:54 Tiopuríny predstavujú validnú súčasť terapeutickej výbavy v liečbe IBD
(12+5) Zuzana Zelinková (Bratislava)
16:54-17:11 Telemedicína v IBD
(12+5) Karin Malíčková (Praha)
17:11-17:28 Chirurgické možnosti v terapii perianální nemoci
(12+5) Julius Örhalmi (Hradec Králové)
  Kongresový sál
16:00-17:45 Volná sdělení III
Předsedající: Marek Beneš, Zuzana Vacková, Rastislav Husťák
16:00-16:15 Divertikulární choroba - otázky a odpovědi
(12+3) Julius Špičák (Praha)
16:15-16:25 Faktory životního stylu a přítomnost NAFLD u pacientů s diabetem mellitem 2. typu
(8+2) Karel Dvořák (Jablonec nad Nisou)
16:25-16:35 Prevence stenóz jícnu u prasat po cirkulární esr pomocí stentů krytých biomateriálem
(8+2) Barbora Walterová (Praha)
16:35-16:45 Key factor for Endobarrier effect in treatment od T2DM in obese patients
  Marek Beneš (Praha)
16:45-16:55 Střevní mikrobiota u pacientů s PSC je charakterizována specifickým složením fungální flóry
(8+2) Lukáš Bajer (Praha)
16:55-17:05 Klipy vs OverStitch (endoskopický suturing systém) k uzáveru mukozotómie pri GPOEM
(8+2) Rastislav Husťák (Piešťany)
17:05-17:15 Perioperační komplikace perorální endoskopické myotomie (POEM)
(8+2) Dagmar Dražilová (Praha)
17:15-17:25 Refluxní ezofagitida po perorální endoskopické myotomii (POEM) - reflux nebo hojení?
(8+2) Zuzana Vacková (Praha)
17:25-17:35 Odstránenie neoplastických lézií rekta endoskopickou submukóznou disekciou a transanálnou endoskopickou mikrochirurgiou v podmienkach Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave
(8+2) Boris Pekárek (Bratislava)
17:35-17:45 Butyrát - metabolit střevních bakterií s terapeutickým potenciálem
(8+2) Petr Ryšávka (Praha)
  Velký sál
17:30-18:45 Firemní sympozium VII: FUJIFILM Europe GmbH

 

Sobota, 1. 12. 2018

  Velký sál
08:30-09:30 Terminologie a klasifikace v digestivní endoskopii - sympozium endoskopické sekce ČGS I: Horní část GIT
Předsedající: Stanislav Rejchrt, Jan Martínek, Přemysl Falt
08:30-08:45 Jícen
(12+3) Darina Kohoutová (Hradec Králové)
08:45-09:00 Portální hypertenze
(12+3) Tomáš Vaňásek (Hradec Králové)
09:00-09:15 Žaludek
(12+3) Radek Kroupa (Brno)
09:15-09:30 Tenké střevo
(12+3) Marcela Kopáčová (Hradec Králové)
  Malý sál
08:30-10:00 Sympozium sekce ambulantních gastroenterologů ČGS
Předsedající: Luděk Hrdlička, Tomáš Vaňásek, Martin Bortlík
1. Možnosti ukončení udržovací léčby IBD v dlouhodobé remisi
08:30-08:35 Úvod
(5) Luděk Hrdlička (Praha)
08:35-08:50 Expertní přednáška
(15) Martin Bortlík (Praha)
08:50-09:00 Diskuze
2. Hodnocení jaterní fibrózy: proč, kdy a jak
09:00-09:05 Úvod
(5) Tomáš Vaňásek (Hradec Králové)
09:05-09:20 Expertní přednáška
(15) Tomáš Fejfar (Hradec Králové)
09:20-09:30 Diskuze
3. Endoskopie a onemocnění anu a anorektálního přechodu: Chirurg nebo gastroenterolog?
09:30-09:35 Úvod
(5) Luděk Hrdlička (Praha)
09:35-09:50 Expertní přednáška
(15) Zuzana Šerclová (Praha)
09:50-10:00 Diskuze
   
09:30-09:45 Přestávka na kávu
   
  Velký sál
09:45-10:45 Terminologie a klasifikace v digestivní endoskopii - sympozium endoskopické sekce ČGS II: Dolní část GIT
Předsedající: Marcela Kopáčová, Petr Vítek, Tomáš Hucl
09:45-10:00 Očista střeva před koloskopií
(12+3) Přemysl Falt (Olomouc)
10:00-10:15 Kolorektální neoplázie
(12+3) Štěpán Suchánek (Praha)
10:15-10:30 Idiopatické střevní záněty
(12+3) Martin Bortlík (Praha)
10:30-10:45 Klasifikace nádorů GIT z pohledu patologa
(12+3) Václav Mandys (Praha)
   
10:45-11:00 Přestávka
   
  Velký sál
11:00-12:20 Terminologie a klasifikace v digestivní endoskopii - sympozium endoskopické sekce ČGS III: Pankreas a žlučové cesty
Předsedající: Ondřej Urban, Jozef Záň, Pavel Drastich
11:00-11:20 Jak snížit riziko komplikací při ERCP?
(17+3) Anton Vavrečka (Bratislava)
11:20-11:35 Karcinom pankreatu
(12+3) Tomáš Hucl (Praha)
11:35-11:50 Ostatní neoplázie pankreatu
(12+3) Vladimír Nosek (Jablonec nad Nisou)
11:50-12:05 Akutní a chronická pankreatitida
(12+3) Petr Vítek (Frýdek-Místek)
12:05-12:20 Žlučové cesty
(12+3) Stanislav Rejchrt (Hradec Králové)
  Velký sál
12:20-12:30 Zakončení kongresu
Předsedající: Julius Špičák,  Milan Lukáš