PROGRAM
MOBILNÍ APLIKACE
REGISTRACE
UBYTOVÁNÍ

Pořadatel


Výbor ČGS

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
prim. MUDr. Ing. Filip Závada, Ph.D.
MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.
prim. MUDr. Vladimír Nosek
MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
MUDr. Ivana Líbalová
doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Zdena Zádorová, Ph.D.
MUDr. Jana Koželuhová
prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc.
prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
 

Předsedkyně Sekce gastroenterologických a hepatologických sester ČAS

Mgr. Bc. Anděla Tichá